Sportpistool Licht en Zwaar

Sportpistool licht

De kleinkaliberrevolver en het -pistool zijn meerschotswapens geschikt voor .22LR (5.6 mm) randvuurmunitie. De toegestane richtmiddelen zijn keep/korrel. Het wapen moet passen in een rechthoekige doos met inwendige afmetingen van 300 x 150 x 50 mm. Het maximale (ongeladen) gewicht is 1400 gram en de minimum trekkerdruk is 1000 gram. Er worden maximaal 5 patronen geladen. De schiethouding is vrijstaand en het wapen wordt met 1 hand vastgehouden. De afstand tot de schijf is 25 meter. De wedstrijd bestaat uit twee gedeelten: De eerste helft wordt geschoten op de internationale wedstrijdschijf voor pistool met ringen van 10 tot 1. De diameter van de 10-ring is 50 mm en die van de 1-ring 500 mm. De diameter van de zwarte roos is 200 mm. Er worden 35 schoten gedaan: 1 proefkaart van 5 schoten en 6 wedstrijdkaarten van elk 5 schoten. De tijdsduur voor elke kaart is 6 minuten. Het tweede gedeelte van de wedstrijd bestaat uit 35 schoten snelvuur. Geschoten wordt op z.g. klapschijven. Deze schijven staan voor elk schot 7 seconden weggedraaid en vervolgens 3 seconden met de schijf naar de schutter toe. De gebruikte schijf is de internationale snelvuurschijf, met ringen van 10 tot 5. De diameter van de 10-ring is 100 mm en die van de 5-ring 500 mm. Ook hier is er 1 proefserie van 5 schoten en 6 wedstrijdseries van 5 schoten elk.


Sportpistool zwaar

Hiervoor geldt ook dat het met een zwaarder kaliber verschoten wordt.