Schietsport

Om de leden in de gelegenheid te stellen op een verantwoorde wijze kennis te maken met deze disciplines en zich daar verder in te bekwamen heeft de vereniging de beschikking over gekwalificeerde verenigingsinstructeurs die werken met een vastomlijnd stappenplan. Voor zover van toepassing wordt dit stappenplan verder aangevuld met de bij elk van de verenigingsinstructeurs aanwezige individuele expertise, ervaring en trainingsmiddelen.
De leden die de 18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt mogen slechts bij uitzondering met vuurwapens schieten, e.e.a. ter beoordeling aan de verenigingsinstructeurs en het bestuur. De instructie en begeleiding van deze "jeugdleden" zal in ieder geval eerst plaatsvinden met een luchtpistool c.q. luchtgeweer. Verder hebben de jeugdleden alle rechten en plichten zoals die ook toekomen aan de andere leden, zoals onder meer het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Daarnaast is op beperkte schaal de mogelijkheid om incidenteel ook NIET erkende disciplines te beoefenen. E.e.a. gebeurt in overleg met het bestuur. Nieuwe leden hebben in eerste instantie (in ieder geval minimaal de duur van het aspirant lidmaatschap) uitsluitend te maken met de verenigingsinstructeurs. Deze verenigingsinstructeurs zijn belast met de opvang van de nieuwe leden en uiteraard het instructie op de schietbaan geven aan hen.
Verder is het van belang om te weten dat, indien je t.z.t. een eigen sportwapen wenst aan te schaffen, (na minimaal 12 maanden gewoon lidmaatschap) dit eerst wordt besproken.

Discipline

Onder serieus beoefenen van de schietsport wordt verstaan het schieten van erkende disciplines volgens de daarvoor opgestelde regels.
Een aantal van die disciplines zijn:

Meesterkaart Licht en Zwaar
Sportpistool Licht en Zwaar
Falling Plates
Militair Pistool